Väärtuste coaching

ja mentorlus

Saan teil aidata ja rakendada luua organisatsioonikultuuri,
mis toob kaasa soovitud suurepäraseid muutuseid.
Väärtused aitavad saavutada teie unistuste visiooni ja luua töökoha,
kus inimestele meeldib töötada.

Merike Mitt

Kas teil on olnud vahel tunne, et koolitus oli väga hea ja informatiivne ja motiveeriv, inimeste silmad särasid, kõik olid valmis panustama, tehti innustunult plaane ja… paari kuu pärast märkad, et koolitusel tehtud kokkulepped on kusagile sahtlipõhja jäänud, argipäeva ülesanded võtavad kogu aja ja kuigi uued teadmised ja kogemused viivad edasi ikka, siiski võiks tulemus olla parem.

Kuidas teha nii, et koolitusest tulenevad muudatused saaks tulemuslikult rakendatud? Et muutused oleksid jätkusuutlikud ja igapäevategevused ja vanad harjumused ei võtaks taas üle?

Uuringud ja kogemused on näidanud, et kõige tulemuslikum on kombineerida koolitus järgneva mentorluse või coachingu pikemaajalise programmiga. Välise vastutuspartnerina saan hoida planeeritud muutusi järje peal ning toetada elus ettetulevatest väljakutsetest üle saamist, anda lisateadmisi ja nii edasi. See nõuab kindlasti pühendumist teie poolt, sest kultuuri muutmine ei ole kiire.

Eriti selgelt on mentorluse vajadus ilmnenud organisatsiooni väärtuste sisseviimisel. Kogu väärtuspõhise juhtimise protsess kujutab endast kombinatsiooni koolitustest, motivatsioonipäevadest ja vahepealsest arendusmeeskonna toetamisest.

Reeglina toimub algselt organisatsiooni väärtuste kokkuleppimisel, muutmisel ja uuendamisel rida koolitusi ning vahepeal toimetab arendusmeeskond (tihti nimetusega Väärtuste saadikud vms) edasi nende väärtuste viimisega igapäevatöösse, süsteemidesse, üritustesse, eri osakondadesse, et nad jõuaksid praktilises vormis iga inimeseni. Selles osas saan olla mentoriks, jagada paljude organisatsioonide positiivseid kogemusi, ideid kogu maailmas ning aidata läbi meeskonna coachingu aidata leida just teile parimaid viise.

Olen õppinud nii mentoriks kui lahenduskeskseks coachiks ning viinud läbi coachinguid nii otsekohtumistel kui Zoomi vahendusel. Coachingut võib tellida ka muudel teemadel.

Minu eripäraks on see, et olles koolitanud juhte ja organisatsioone ligi 20 aastat, kombineerin vajadusel koolitajana teooriat ja mudeleid, mentorina jagades eri organisatsioonide kogemusi ning coachina juhtides protsessi. Teen neil rollidel selgelt vahet ning rakendan seda, mis hetkel sobivaim.

Kuidas mentorlus ja coaching toimub?

Sõltuvalt organisatsioonist on see projekt, mis kestab 3 kuud kuni 9 kuud.

Töötan rohkem kui lihtsalt missiooni ja väärtuste kallal, üheskoos käsitleme kultuuri üheksat põhielementi. Coachingu ajal töötan kõigi teie ettevõtte meeskondadega, alates juhtidest ja väärtuste arengumeeskonnast kuni vajadusel kõikide osapoolteni.

Samas võib see olla ka mõned (minimaalselt kolm) kahe- kuni kolme-tunnised inspiratsioonikohtumised, kus ma tutvun teie hetkeolukorraga, aitan vajadusel paremini mõista, milline kultuur toetab teie visioone ja/või aitan seada järgmisi samme soovitud muutuste teel. Üks samm korraga.

Kui Sul on koolituste teemalisi küsimusi, pöördu julgesti!