Väärtuskasvatus

hariduses

“Keegi ei saa heaks inimeseks juhuslikult.”

Seneca

Koolitus “Väärtuskasvatus hariduses”

Väärtused on kui prillid, läbi mille ma vaatan ümbritsevat maailma, läbi mille ma hindan, mis on hea, mis on halb, mis mulle meeldib ja mis mitte. Väärtused tulevad meiega kaasa paljuski lapsepõlvest. Mõjutajateks on kõik see, mis pidevalt minu ümber on – meie kultuur, minu pere, traditsioonid, rituaalid, lasteaed, kool…
Kuidas teadlikumalt suunata laste väärtusi?
Kuidas õpetaja väärtused mõjutavad?
Kuidas läbi mänguliste tegevuste kinnistada häid kombeid ja positiivseid uskumusi?
Millised väärtused on vajalikud 21. sajandi uutele põlvkondadele?

Lasteaia/kooli väärtuskoolitusel saab nii teadmisi, ideid kui jagatud praktilisi kogemusi. Iga lasteaed/kool tegeleb väärtuskasvatusega niikuinii. Koolituse ja väärtusnõustamisega saab aidata õpetajatel teadlikumalt ja süsteemsemalt läheneda väärtuste edastamisele ning saada hulgaliselt praktilisi ideid. Kuna iga haridusasutus on oma väärtusarenduse teel erinevas kohas, siis kohandan programmi just teile sobivaks.

“Meie ülesandeks ei ole valmistada lapsi ette julmaks ja südametuks maailmaks.
Meie ülesandeks on kasvatada lapsi, kes muudavad maailma vähem julmaks ja südametuks.”

L. R. Knost

Koolituse teemasid:

  • Väärtused, kuidas nad kujunevad, kas ja kuidas neid teadlikult kujundada;
  • Väärtuskasvatus lasteaias/koolis;
  • Erinevate väärtuskasvatusmetoodikad;
  • Lapsevanemate kaasamine;
  • Õpetaja kui väärtuskasvataja, õpetaja kui eeskuju;
  • Õpetaja isiklikud väärtused;
  • Õpetajate väärtuste mäng;
  • Kuidas väärtused lõimida koolitundidesse/kooliellu;
  • Parimad väärtusarenduse alased praktikad erinevates Eesti ja välismaa lasteaedades/koolides – pildid ja lood.
“Teadmised on küll tähtsad, isegi ülitähtsad,
aga kui puuduvad väärtused, mille kaudu neid kasutada, on neist vähe abi.”

Hannes Tamjärv

Koolitus „Tarkuste hoidise metoodika

ehk kuidas väärtuseid läbi vanasõnade õpetada“

Kuidas kasutada meie esivanemate tarkusi lastes väärtuste kinnistamiseks?
Kas kõik Eesti vanasõnad on täna, 21. sajandil meile kasulikud?

Lasteaedadele ja algklassidele olen välja töötanud Eesti rahvapärimusel põhineva väärtuskasvatusmetoodika „Tarkuste Hoidise metoodika“, mis õpetab läbi Eesti vanasõnade süsteemselt lastes väärtuste arendamist.

Koolituse läbinu:

… on teadlik väärtustest, nende kujunemisest ning väärtuskasvatuse olulisusest;
… on teadlik Tarkuste Hoidise väärtuskasvatuse metoodikast, selle võimalikust rakendamisest oma igapäevatöös;
… teadvustab uskumuste ja rahvusliku kultuuri mõju ja võimalusi uue põlvakonna väärtuskasvatuses;
… on saanud hulgaliselt praktilisi „töövahendeid” väärtuskasvatuse teostamiseks.

“Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks.”

Oscar Wilde

Merike Mitt OÜ koolituste õppekavad leiad siit:

Kui Sul on koolituste teemalisi küsimusi, pöördu julgesti!

Olen üle kümne aasta Tartu ülikooli Eetikakeskuse juures toetanud haridusasutusi väärtusarenduses ning mul on kogunenud suurel hulgal põnevat materjali, mida heal meelel teie inimestega jagan.