Väärtuspõhine
juhtimine

“Juhi roll ei ole välja pakkuda suurepäraseid ideid,
vaid luua atmosfäär, mis toetab teiste omi.”

Jeremy Gutsche “Kuidas kasutada kaost”

Organisatsioon ei saa toimida kõrgemal teadlikkuse tasandil kui on tema juhtgrupi liikmete teadlikkus. Juhid määravad vähemalt 50% sellest, kuidas väärtused juurduvad. Ainult pühendunud töötaja loob lisaväärtust.

21. sajandi paljude väljakutsetega toimetuleku üks tööriistu on väärtuspõhine juhtimine.

Organisatsioonikultuuri kolmeteljeline mudel („The Courage to Lead through Values”, Liza-Maria Norlin) näitab, et iga organisatsiooni tuum koosneb väärtustest, mis on üles ehitatud kolmele erinevale dimensioonile: eetiline, majanduslik ja emotsionaalne. Organisatsioonikultuur näitab, mil määral erinevaid väärtusi jõustatakse. Väärtuspõhise juhtimise eesmärk on ühendada need kolm mõõdet strateegiliste eesmärkidega.

Väärtuspõhise koolituse fookuses:

Kuidas juhtida liidri ja eeskujuna teie organisatsiooni väärtuste protsessi?

Kuidas luua inimesi väärtustavat organisatsioonikultuuri?

Mida kujutab endast teadlik väärtustel põhinev juhtimine ning oma juhtimisväärtustega eeskujuks olemine?

Koostöö teie meeskonnas = usaldus ja kommunikatsioon

Töötajate pühendumuse, motivatsiooni ja vastutuse suurendamine läbi väärtuspõhise organisatsioonikultuuri.

Praktilised teemad koolitusel:

 • Erinevad juhtimisviisid läbi aegade
 • Juhtimise väljakutsed 21. sajandil
 • Milleks organisatsioonile väärtuseid
 • Väärtused, väärtushinnangud ja väärtushoiakud
 • Juhi isiklikud väärtused ning nende roll otsustamisel ja motivatsioonil
 • Väärtuspõhise juhtimise olemus ja protsess
 • Organisatsioonikultuuri loomise elemendid, protsess ja võimalused
 • Missioon-visioon-väärtused
 • Organisatsiooni väärtuste rakendamine väärtuspõhises juhtimises
 • Väärtuste juhtimine meeskonnas
 • Kuidas väärtused toetavad kriisides, muutuste juhtimises
 • Keerulisemad juhtimissituatsioonid ja nende lahendamine väärtustest lähtuvalt

“Eeskuju ei ole peamine viis teisi mõjutada. See on ainus viis.”

Albert Schweitzer

Juhtimiskoolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb oma väärtuseid ning nende rolli oma elus ja töös
 • Teab, kuidas teadlikult organisatsiooni väärtuseid muuta või nende kujunemist juhtida
 • On tutvunud erinevate väärtuspõhise juhtimise (väärtuste loomise, kommunikatsiooni ja rakendamise) parimate praktikatega
 • Teab, milliseid takistusi võib ette tulla väärtuste tööle rakendamisel organisatsioonis
 • Teab, kuidas langetada väärtuspõhised juhtimisotsuseid
 • On saanud konkreetseid mudeleid ja tööriistu, kuidas ühendada strateegia ja kultuur
 • Mõtestab enese jaoks väärtuspõhise organisatsioonikultuuri olulisust ning iseenda rolli selle loomisel
“Kui juht on inimlik, süvenevad väärtused töökohas. Kõige tähtsam pole siis enam mitte see, mida inimene teeb, vaid see, kes ta on. See ei vähenda organisatsiooni tõhusust, vaid suurendab seda. Inimesed, kes on iseendaga heas läbisaamises, teevad tööd paremini kui need, kelle jõuvarusid rakendatakse esmajoones tulemuslike näitude saamiseks. Tööd võib teha hästi ja olla samal ajal rahul. Rahulolu on tõhususe sünnipaik.”

Tommy Hellsten „Võidujooks ajaga. Kaugemale vaatamise kunst.“

Kui Sul on koolituste teemalisi küsimusi, pöördu julgesti!