Väärtuspõhine

organisatsioon

“Parim viis tulevikku ennustada on ise seda luua.”

Abraham Lincoln

Mis tunne oleks, kui teie organisatsioonis…

… on palju motiveeritud ja kaasatud inimesed;
… on selged visioon ja missioon ning kõik liiguvad teadlikke valikuid tehes nende suunas;
… tunnevad inimesed, et nad töötavad tõelise eesmärgi nimel;
… aitab teie organisatsioonikultuur inimestes tuua välja nende parima potentsiaali;
… toimub kasv ja areng isegi ebakindlatel ja suurte muutuste aegadel;
… sisenedes kontorisse tunnetate mõnusat positiivset energiat, naeratusi, häid suhteid;
… inimesed on õnnelikud, pühendunud oma tegevusele ning enda ja organisatsiooni arengule;
… inimesed toetavad üksteist, pakuvad uusi ideid ja teevad koostööd;
… suhted, süsteemid ja ühised väärtused toetavad teie suurepäraseid tulemusi?

Organisatsioonikultuur ja selle arendamine on iga organisatsiooni üks jätkusuutlikumaid konkurentsieeliseid. Teie sooritusvõime ja tulemus sõltub otseselt teie kultuurist. Konkurendid võivad järgi teha tooteid, jäljendada teenuseid, tegutseda samas valdkonnas, matkida brändi või väliseid kujundusi. Aga nad ei suuda teha järele teie sisemist olemist – teie unikaalset organisatsioonikultuuri.

Uuringud väidavad, et 30-50% (kuni pool!) tulemustest sõltub õhkkonnast. Organisatsioonikultuur toidab õhkkonda.

Väärtused annavad ideaali, millist käitumist oodatakse ning näitavad ka väljapoole, millesse teie usute, milliseid põhimõtteid kannate. Iga organisatsioon on oma väärtuste teekonnal erinevad kohas. Mõnel puhul pole veel sõnastatud visiooni ja missiooni, mõnel puhul on olemasolevad väärtused juba oma aja ära elanud ning vajavad uuendamist või värskendamist. Mõnikord on ilusad väärtussõnad olemas, aga neid ei osata igapäevaellu integreerida või panna toetama teie üldist strateegiat. Kindlasti on tark väärtustega tegeleda muutustega seoses.

Seetõttu on iga väärtuspõhise organisatsiooni programm alati nn rätsepatöö.

Tihti hõlmavad need paari koolitust, mõnda väärtuspäeva inspiratsiooniks ning ideaalis on need alati toetatud väärtuste coachingu ja mentorlusega. Olen teie arendusmeeskonnale vajadusel pikemalt toeks ja ideede andjaks, et tekiks tõeline väärtuspõhine organisatsioon.

Soovitav on selles protsessis eraldi tegelda juhtidega (vt Väärtuspõhine juhtimine), sest kõik sõltub sellest, kas juhid võtavad omaks ja kannavad uusi väärtusi.

“Maja ei hakata mitte harja pealt tegema, vaid maa pealt.”

Eesti vanasõna

Väärtuspõhise organisatsiooni koolituse teemasid:

 • Süsteemne lähenemine organisatsioonikultuurile – mida mis järjekorras teha. R.Diltsi mudel.
 • Meie unistuste organisatsioon. Ühise visiooni ja missiooni koosloomine.
 • Mis ja miks väärtused?
 • Minu isiklikud väärtused ja nende järjestus (M.Rokeachi järgi). Inimese väärtustest tulenevad harjumused, valikud, käitumised.
 • Isiklikud ja organisatsiooni väärtused. Loomupärane ja professionaalne käitumine.
 • Ühiste väärtuste leidmine ja kokku leppimine erinevate aktiiv- ja loovmeetodite abil.
 • Väärtusjuhtimise protsess ja erinevad süsteemid, mis toetavad meie organisatsioonikultuuri arengut.
 • Väärtuste kommunikatsioon – erinevad vormid ja viisid.
 • Kuidas „tõlkida“ väärtused igapäevaellu. Väärtuste rakendamine organisatsioonis.
 • Kuidas meie väärtused peegelduvad meie käitumises, meie süsteemides, meie suhtlemises? Millised käitumised suurendavad meie ühisväärtusi, millised käitumised ei ole nende valguses lubatud.
 • Lood ja rituaalid väärtuste kandjatena.
 • Kuidas tuleme toime väärtuskonfliktidega ja ühisväärtuste ebakõladega?
 • Väärtuste mõju uuringutulemustele.
 • Organisatsiooni väärtuste mäng.
 • Hulgaliselt inspireerivaid näiteid nii Eestist kui üle kogu maailma, kuidas läbi väärtuste on loodud motiveerivaid organisatsioonikultuure ning mis on olnud tulemused.

Ning „edasijõudnutele“:

 • Meie organisatsioonikultuuri hetkeseisu kaardistamine;
 • Kuidas mõõta organisatsioonis väärtuste seisu;
 • Organisatsiooni väärtuste värskendamine;
 • Inspiratsioonipäev / Väärtuspäev;
 • Eesti maailma väärtuste kaardil;
 • Organisatsioonikultuuri süsteemne ülesehitus.

Kui Sul on koolituste teemalisi küsimusi, pöördu julgesti!